Sanatta izlediğim yol, yaşadığımız coğrafyanın kültürel geleneğinden yola çıkarak yeni ve geleceği öneren yapıtlar üretmek olarak özetleyebilirim.

Geleneği anlama ile yeniye olan merak birleşince, köken olarak Anadolu ağır bastı. Çocukluğum, kalabalık ve çok keyifli bir aile ortamında değerleri öğrenerek geçti. Mesleğim, kültürel gelişimi geleceğe aktaran bir kökün gelişimini sağladı. TRT ile başlayan çalışma hayatım ise, bu değerleri ifade etmeme neden oldu. Doğduğum toprağın çok üretken bir toprak olduğunu, kültürlerin birbirini yok etmediğini, tam tersine müthiş bir birikimin üzerinde olduğumuzu işim sayesinde daha da çok fark ettim. Bu cömertlikle tanışıp bundan faydalanan şanslı insanlardan biri oldum.

Değerli ve önemli olan kendi öz hikayemiz, geleneklerimiz ve tanıklıklarımızmış. Bu bir keşif, bir formül ya da bir önerme olabilir, bilmiyorum çünkü yolculuğun henüz başındayım. Sadece bu yolculukta her bir tanışıklık bir eksiği kapatıyor köklerimdeki aidiyetle.

CANAN EKİCİ